Микросхема Microchip Technology TC1321EOA

Microchip Technology
TC1321EOA
TC1321 10 bit - 1 Channel 4.5 us Voltage Buffered 2-Wire, I2C, SMBus 2.7 V to 5.5 V 2.7 V to 5.5 V - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-8 Tube
Смотрите также