Микросхема Analog Devices AD9102BCPZ

Analog Devices
AD9102BCPZ
AD9102 14 bit - 1 Channel 31.2 ns Current Buffered SPI 1.7 V to 3.6 V 1.7 V to 3.6 V - 40 C + 85 C SMD/SMT LFCSP-32 Tray
Смотрите также
Избранное